İş Davası Avukatı Ankara

İş davası avukatı Ankara ilinde birçok farklı iş davalarında görmek yapmaktadır. İş problemleri ile ilgili olarak açılan davaların sebepleri, genel olarak şu şekildedir:

 • İhbar tazminatı davaları,
 • Mesai fazlalığından dolayı alacak davaları,
 • Sosyal yardımlardan alacak davaları,
 • Yıllık izin ücretleri alacak davaları,
 • Haftalık tatil ücretleri alacak davaları,
 • Bayram ve tatil ücreti alacak davaları,
 • İş iadesi davaları
 • İşçi maaşı ile ilgili alacak davaları,
 • Hizmet tespiti ile ilgili davalar,
 • İş kazası davaları,
 • İş kazası sonrasındaki maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Yurtdışı çalışmaları ile ilgili borçlanma ve tespit etme davaları açılabilmektedir.

İşçi hakları konusunda uzman avukat, bu gibi davaları çözüme ulaştırabilmektedir.

İşçiler Hangi Durumlarda Dava Açabilir?

 • Hizmet tespit davaları, işveren tarafınca çalışana ait bilgilerin resmi makamlara iletilmemesi sonucunda işçinin çalıştığı süreci ispat etmek için açtığı dava; hizmet tespit davası olmaktadır. Sigortasız çalışmanın mahkemede tespit edilmesi için açılan dava olarak da ifade edilmektedir.
 • İşçi maaşı alacak davaları, işçinin yapmış olduğu iş karşılığında önceden anlaşılan ücretin ödenmemesi durumunda; işçiler dava açma hakkına sahip olmaktadır. İlgili iş mahkemesi avukatı desteği ile bu davalar açılabilmektedir.
 • Fazla mesai alacak davaları, işçilerin haftalık çalışma süresi olan 45 saatten fazla çalıştığı iş ücretlerinin(mesai) verilmemesi durumunda açılan davalar olarak adlandırılmaktadır.
 • İşçinin çalıştığı sırada meydana gelen ani kazalar sonucunda fiziksel ve ruhsal sağlığında oluşan zararlar için, işverene maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. İşçinin açtığı tazminat davası kapsamında hastane ve benzeri masraflar da bulunmaktadır.
 • İşe iade davaları, işverenin yasal gerecekleri olmadan bir işçinin işine son vermesi sonucunda açılan davalar olarak adlandırılmaktadır. İşe iade davaları kapsamı içerisinde işçinin boşa geçen zamanı için ödemeler de istenebilmektedir.
 • İşçilerin dava açma hakkı buldukları bir diğer konu ise yıllık izin hakkının verilmemesidir. Bir işyerinde bir yıl çalışma süresini dolduran bir işçi, kanunda belirtilen dönemler içerisinde yıllık izin hakkını kullanabilmektedir. İşveren kişi, işçinin bu hakkını ihlal edip çalıştırması sonucunda, mağdur olan işçi dava açma hakkına sahip olmaktadır. İyi bir iş davası avukatı Ankara ilinde, işçilerin bu gibi problemlerinde başarılı bir çözüm yolu bulabilmektedir.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, kapsamı gereği bağımsız çalışan kişiler ile ilgilenmemektedir. Bir işyerine bağlı olan işçileri kapsayan iş hukuku, işçilere özel bir hukuk bağlamı olarak ifade edilmektedir. Bağımsız çalışan kişilerin hukuki güvenliği ile ticaret hukuku veya borçlar hukuku gibi alanlardaki avukatlar ilgilenmektedir.

İş davası avukatı Ankara ilinde de birçok işçinin davasını başarı ile noktalamaktadır. İş hukuku ile işçi ve işveren arasındaki sürecin düzenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda işverenin haklarınızı çeşitli sebeplere bağlı olarak ihlal etmesi durumunda, iş hukuku avukatı danışma Ankara ilinde çözüm için hizmet alabilirsiniz. Hukuk büromuz, işçilerin çeşitli hak ihlallerinden korunması için davalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Bizim ile iletişime geçiniz

İletişim