Ocak 12, 2022 In Blog, Hizmetler

İş Kazaları

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)’ya göre önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine…

READ MORE
Ocak 12, 2022 In Blog, Hizmetler

Trafik Kazaları

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir? Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi…

READ MORE
Ocak 12, 2022 In Blog, Hizmetler

Uluslararası Kredi ve Fon Transferleri

Uluslararası elektronik fon transferi (EFT)’ye uygulanacak hukuk sorununu, konuya ilişkin mevcut düzenlemeler, doktrindeki görüşler ve mahkeme kararlarından hareketle farklı hukuk düzenlerini de dikkate alarak inceleyen bu kitap, yazarın, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk…

READ MORE
Ocak 10, 2022 In Blog, Hizmetler

Miras Avukatı Ankara

Miras avukatı Ankara hizmetini tercih ederek en kısa sürede hakkınız olan mirasa ulaşabilirsiniz. Miras avukatı, miras hukuku konusunda uzmanlaşmış avukattır. Bu avukatlar dava süreçlerinde etkin rol oynamaktadırlar. Şeffaf ve doğru bir savunma ile müvekkili oldukları kişilere…

READ MORE
Ocak 10, 2022 In Blog, Hizmetler

Tarımsal Arazilerin Hukuksal Durumu

Tarımsal Arazilerin 6537 sayılı kanunun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve arazi kullanımı kanunu arasında bir değerlendirme yapılması kaçınılmaz olmuştur. 5403 sayılı kanunun 03.07.2005 Tarihinde kabul edilmiş 25880 resmi gazete de 19.07.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe…

READ MORE
Ocak 10, 2022 In Blog, Hizmetler

İş Davası Avukatı Ankara

İş davası avukatı Ankara ilinde birçok farklı iş davalarında görmek yapmaktadır. İş problemleri ile ilgili olarak açılan davaların sebepleri, genel olarak şu şekildedir: İhbar tazminatı davaları, Mesai fazlalığından dolayı alacak davaları, Sosyal yardımlardan alacak davaları, Yıllık…

READ MORE
Ocak 8, 2022 In Blog, Hizmetler

Sahte Fatura

Bilindiği üzere gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde varmış gibi düzenlenen belge sahte belge (naylon fatura) olarak nitelendirilmektedir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe…

READ MORE
Ocak 8, 2022 In Blog, Hizmetler

Vergi Davaları

Vergi tarhı, Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; ” Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.” Vergi hukukunda tahsil…

READ MORE
Ocak 8, 2022 In Blog, Hizmetler

Biyomedikal Davaları

Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğinin başlıca amaçları, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi bilimlerde ortaya konan problemlere, fizik, kimya,…

READ MORE
Ocak 8, 2022 In Blog, Hizmetler

Yüksek Teknoloji Tasarım Davaları

Tasarım Nedir? Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Ürün ise bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle…

READ MORE