Kişiye özel danışmanlık

Misyonumuz

Ülkemizde hukuk hizmetini çağdaş, yenilikçi yaklaşımla ve uzmanlıkla müvekkillerimize sunmaktır.

Vizyonumuz

Dünya standartlarında hizmet veren bir hukuk bürosu olmaktır.

Değerlerimiz

Her müvekkil bizim için önemlidir.

AVUKAT

HAMZA ÇİMEN

Sağlık sektöründe özellikle de biyomedikal alanda 25 yıllık uygulamalı biyomedikal teknikerliği görevlerinde, 23 Yıllını Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak çalıştıktan sonra, Van EAH, Dr.Sami Ulus EAH, Ankara Çocuk EAH ve Ankara Şehir Hastanesinden emekli oldum. Japonların kaliteli ürün üretmesini sağlayan en büyük dehalardan ‘’Deming, yönetimin kendi denetiminde olan olaylar için çalışanları sorumlu tuttuğunu belirtir. Ona göre, asıl gereken, işletmelerin yönetim şeklinin değiştirilmesidir.’’ şeklinde ki savı kendime şiar edinerek hataları çalışanlarıma değil kendi sahsıma almayı meslek hayatımda uyguladım. Esas olan bilginin uygulamaya geçmesi ve sonuç odaklı çalışmadır. Ziya Paşa'nın, ``Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz`` sözü şiarımdır.

Çalışma Alanlarımız

Sahte Fatura

Bilindiği üzere gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde varmış gibi düzenlenen belge sahte belge (naylon fatura) olarak nitelendirilmektedir.

Vergi Davaları

Vergi tarhı, Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; ” Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

Biyomedikal Davaları

Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır.

Yüksek Teknoloji Tasarım Davaları

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Kadastro Davaları

Kadastro; ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarının, arazi ve harita üzerinde belirlenerek hukuki durumlarının tespit edilmesi sonucunda Türk Medeni Yasası uyarınca tapu siciline tescil edilmesi ve hak sahiplerine tapu belgelerinin verilmesi işleminin bütünüdür.

Ticari Davalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 3. maddesi hükmüne göre bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Bir işin ticari veya adi olması, farklı kuralların uygulanmasını gerektirir.

Bizim ile iletişime geçiniz

İletişim